Download ArCADia BIM miễn phí

Phiên bản dùng thử ArCADdia BIM gồm các modules: Architecture | Electrical Installations | Power Networks | Distribution Boards | Gas Installations | External Gas Installations | Heating Installations | Telecommunications Network | Water Supply Installations | Sewage Installations | Escape Routes | Surveyor | Reinforced Concrete Column | Reinforced Concrete Slab | Reinforced Concrete Component | ArCADia-IFC RVT | ArCADia-3D Maker.

Hướng dẫn ArCADia BIM
ArCADia BIM

Hướng dẫn cài đặt

Liên hệ bộ phận kỹ thuật 4CTECH Vietnam để hỗ trợ cài đặt.

Cấu hình máy tính

Intel Core 2 Duo or AMD Athlon II
RAM: 3GB Graphics Card: 3GB GPU compatible with DirectX 11
OS: Windows 10, Windows 8.1
Free disc space: 5GB (preffered SSD)

Video hướng dẫn sử dụng

Bấm xem kênh youtube: https://bit.ly/33LqDPE

Tài liệu ArCADia BIM

Bấm vào xem tài liệu hữu ích ngay tại đây: https://www.arcadiabimsystem.com/blog